Zmiany w projekcie

Zdarza się, że już po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, w trakcie budowy domu czy innego budynku, chcemy dokonać pewnych przeróbek – z różnych zresztą względów. Co należy zrobić w takiej sytuacji i czy w ogóle jakiekolwiek zmiany są jeszcze możliwe do wykonania?

Tak, pod co najmniej dwoma warunkami. Przede wszystkim należy skonsultować się w tej sprawie z autorem projektu budynku – każda samowolnie naniesiona poprawka skutkować będzie brakiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Druga kwestia jest nie mniej zasadnicza – po konsultacji z projektantem i jego decyzji o zakwalifikowaniu niektórych ze zmian za nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego poprawki należy nanieść na czerwono na kopii projektu.

Inaczej postępujemy, gdy budynek jest już ukończony i użytkowany. Takie ingerencje w strukturę budynku, jak zmiany położenia ścian i otworów, dostawianie lub wyburzanie ścian, a nawet wymiana kotła CO czy kuchenki gazowej, traktowane są na gruncie prawa jako przebudowa. Wymaga to, w zależności od rodzaju zmian, uzyskania szeregu dokumentów, w tym nierzadko:

  • pozwolenia na budowę,
  • warunków technicznych,
  • ekspertyzy technicznej,
  • projektu architektonicznego,
  • projektu konstrukcyjnego,
  • uzgodnienia rzeczoznawców ds. BHP.

Biuro projektowe Lemar z Wołowa zapewnia, że jest przygotowane na wsparcie klientów również w opisanym wyżej zakresie.

Comments are closed.