Zalecana lektura

Proces budowlany, wbrew obietnicom, komplikuje się coraz bardziej , a ciągłe zmiany Prawa Budowlanego produkują kolejne paragrafy i rozporządzenia.

Zalecamy, aby chociaż pobieżnie zapoznać się z treścią przynajmniej niektórych stron podanych niżej:

http://powiat.wolowski.sisco.info/?id=1375 – Starostwo Powiatowe Wydział Architektury
http://powiat.wolowski.sisco.info/?id=1358 – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ – Konserwator Zabytków
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ – podstawowe przepisy
http://gmina.wolow.sisco.info/?id=8418 – plan przestrzenny gminy Wołów
https://www.piib.org.pl/ – izba zawodowa projektantów
http://www.maledobro.wolow.pl/ – małe dobro

Comments are closed.