Wiedza

Zalecana lektura

Proces budowlany, wbrew obietnicom, komplikuje się coraz bardziej , a ciągłe zmiany Prawa Budowlanego produkują kolejne paragrafy i rozporządzenia. Zalecamy, aby chociaż pobieżnie zapoznać się z treścią przynajmniej niektórych stron podanych niżej: http://powiat.wolowski.sisco.info/?id=1375 – Starostwo Powiatowe Wydział Architektury http://powiat.wolowski.sisco.info/?id=1358 – … Czytaj więcej

Podstawowe dokumenty

Rzeczywistość jest brutalna – aby rozpocząć budowę domu lub innego obiektu, nie wystarczą marzenia i odpowiednia ilość gotówki. Całą operację należy bardzo dokładnie zaplanować, a przede wszystkim przygotować wymagane w danej sytuacji dokumenty. Należy pamiętać, że droga do użytkowania przyszłego … Czytaj więcej

Zmiany w projekcie

Zdarza się, że już po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, w trakcie budowy domu czy innego budynku, chcemy dokonać pewnych przeróbek – z różnych zresztą względów. Co należy zrobić w takiej sytuacji i czy w ogóle jakiekolwiek zmiany są jeszcze możliwe … Czytaj więcej